İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Yönetim Kurulu

​Görevleri

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
 2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri
  hakkında karar vermek,
 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
​Üyeler

Çalışanlar

 • Prof. Dr. Sema F. Oktuğ, Dekan

  Sema Oktuğ
  Ofis: 4320
  Telefon: (+90 212) 2853584
  E-posta: oktug [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Telsiz ağlar (duyarga, örgü, bilişsel), IoT hakkındaki konular,
  Bilgisayar ağlarının başarım modellemesi
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/oktug/
  Dekanlık Ofis: Zuhal Yılmazer, yilmazerz [AT] itu edu tr, (+90 212) 2857385, (+90 212) 2857540
 • Prof. Dr. Uluğ Bayazıt, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

  Uluğ Bayazıt
  Ofis: 4308
  Telefon: (+90 212) 2853591
  E-posta: ulugbayazit [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Veri sıkıştırma, Görüntü, video ve bilgisayar grafiği işleme ve kodlama, Bilgisayarla görü, İnsan bilgisayar etkileşimli görüntü kodlama ve iletişimi, Metin özetleme ve sıkıştırma
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/ulugbayazit/
  Bölüm Sekreteri: Gülseren Canbulat, canbulat [AT] itu edu tr, (+90 212) 2853682
 • Prof. Dr. Zehra Çataltepe

  Zehra Çataltepe
  Ofis: 3301
  Telefon: (+90 212) 2853551
  E-posta: cataltepe [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Yapay öğrenme, insan öğrenmesi için yapay öğrenme, çevrimiçi yapay öğrenme, sosyal ağlarda sınıflandırma, yarı-denetimli yapay öğrenme
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/cataltepe/
 • Prof. Dr. Nadia Erdoğan

  Nadia Erdoğan
  Ofis: 4314
  Telefon: (+90 212) 2853592
  E-posta: nerdogan [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları:
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/nerdogan/
 • Doç. Dr. Feza Buzluca, Dekan Yardımcısı

  Feza Buzluca
  Ofis: 4318
  Telefon: (+90 212) 2853502
  E-posta: buzluca [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Nesneye dayalı modelleme ve tasarım
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/buzluca/
  Dekanlık Ofis: (+90 212) 2857341
 • Doç. Dr. Ayşegül Gençata Yayımlı

  Ayşegül Gençata Yayımlı
  Ofis: 3313
  Telefon: (+90 212) 2856782
  E-posta: gencata [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları:
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/gencata/
 • Yrd. Doç. Dr. Gökhan İnce, Dekan Yardımcısı

  Gökhan İnce
  Ofis: 4310
  Telefon: (+90 212) 2856986
  E-posta: gokhan [DOT] ince [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Gezgin robotlar, bilişsel robotlar, robot algılaması, insan robot etkileşimi, insan bilgisayar etkileşimi, kullanıcı deneyimi, işaret işleme, yapay zeka
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/incegokh/
  Dekanlık Ofis: (+90 212) 2857342
 • Abdullah Cihan Ak

  AbdullahCihanAk
  Ofis: Araştırma Lab. 3
  Telefon:
  E-posta: akab [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Artificial Intelligence, Cognitive Robots
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/akab/
 • Doğan Altan, Araştırma Görevlisi Temsilcisi

  Doğan Altan
  Ofis: 4316
  Telefon: (+90 212) 2853590
  E-posta: daltan [AT] itu edu tr
  Araştırma alanları: Artificial Intelligence, Cognitive Robots, Planning, Failure Diagnosis
  Web sayfası: http://akademi.itu.edu.tr/daltan/
 • Mine Vural, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Sekreteri

  Mine Vural
  Telefon: (+90 212) 2856472
  E-posta:
  vuralm [AT] itu edu tr