İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Nitelikli akademisyenlerin, çok gelişmiş bir araştırma ve öğretim altyapısını kullanarak sinerjik bir çerçevede sanayi ve devlet kurumları ile işbirliği içinde bilgisayar mühendisliği alanında küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirdiği ve yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebildiği bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmek; onlara yenilikçi, şüpheci yaklaşım ve etik davranış bilinci aşılamak ve yaşam boyu öğrenmeyi öğretmektir.

Bilgisayar mühendisliğinin her alanındaki evrensel çalışmalara imza atmak; her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir Ar-Ge partneri olmaktır.

Amaçlarımız
     
Eğitim

Öğrencilerimize bilgisayar mühendisliğinin temel konularındaki geçerli yaklaşımları öğretmek ve derinliğine bilgilenme ve araştırmanın yollarını göstermektir.

Öğrencilerimize evrensel düzeyde laboratuarlarda çalışma olanağı sağlamaktır.

Onlara temel mühendislik ve temel bilim alanlarında güçlü bir altyapı sağlamak, insan ve toplumbilim konularında ilgilendikleri alanlarda çalışma olanağı vermektir.

Öğrencilerimizin tasarım yapma, karar alma yeteneklerini geliştirmek, onlara grup içi çalışma alışkanlığı edindirmek, bilgiye erişme yollarını göstermek ve etik davranış bilinci edinmeleri için örnek olmaktır.

Araştırmaİyi donatılmış araştırma laboratuarları kurmak ve bu laboratuarları çeşitli fonlarla zenginleştirerek evrensel düzeyde çalışmalar yapmaktır.

Bölüm çalışmalarının sonuçlarını bilimsel dergilerde ve çeşitli etkinliklerde uluslararası düzeyde tartışmaya açmaktır.

Kongre, sempozyum, kurultay, çalıştay, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek veya bunlara katılarak bilimsel tartışma ortamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.

Sanayi ve Devlet Kurumları ile İşbirliğiÜlkemiz sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışmaları yapmaktır.

Ülkemizin teknolojisi ile ilgili stratejik kararların alındığı, standart ve yönetmeliklerin belirlendiği forumlara ve çalışma gruplarına katılarak bu çalışmalara katkı vermektir.